Senarai Self-Declaration

Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Bil. 1/2020 (Self-Declaration Kemudahan dan Perkhidmatan Screening dan Triaging (S&T) Bagi COVID-19 Di Klinik Perubatan Swasta, Pusat Jagaan Ambulatori Swasta dan Hospital Swasta Yang Berdaftar Atau Berlesen Di Bawah Akta 586).
2.
Bil. 2/2020 (Self-Declaration Bagi Menyediakan Health Screening Booth (HSB) Oleh Klinik Perubatan Swasta Yang Berdaftar Di Bawah Akta 586).