Fungsi Bahagian Amalan Perubatan

Perundangan

  1. Menggubal undang-undang baru yang berkaitan dengan amalan perubatan.
  2. Pindaan undang-undang sedia ada yang berkaitan dengan amalan perubatan.
  3. Penyelaras teknikal untuk perdagangan perkhidmatan perubatan.
  4. Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586] & Peraturan-Peraturannya :
  • Pendaftaran (Klinik Perubatan Swasta dan Klinik Pergigian Swasta).
  • Pelesenan kemudahan jagaan kesihatan swasta (Hospital Swasta, Hospital Psikiatri Swasta, Pusat Jagaan Ambulatori Swasta, Rumah Jagaan Kejururawatan Swasta, Rumah Jagaan Kejururawatan Psikiatri Swasta, Rumah Bersalin Swasta, Bank Darah Swasta, Pusat Hemodialisis Swasta, Hospis Swasta, Pusat Kesihatan Mental Masyarakat Swasta).
  • Mengawalselia organisasi jagaan yang diuruskan (Managed Care Organisation-MCO).
  • Mengendalikan aduan berkaitan kemudahan jagaan kesihatan swasta selaras dengan ketetapan Akta 586.
  • Mengendalikan kes-kes medico legal.
  • Pendaftaran pembantu perubatan, juruoptik dan optometri.
5. Mengendalikan aduan dari kemudahan jagaan kesihatan kerajaan.
6. Mengendalikan kes-kes medico-legal.
7. Pendaftaran pengamal perubatan, pembantu perubatan, juruoptik dan optometri.