KLINIK SWASTA

Senarai Semak Permohonan KPJKS (Klinik Swasta)

1. Klinik Perubatan Swasta

Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Permohonan Borang A
1(a). Senarai Semak Perubatan

1(b). Senarai Semak Pergigian
2.
Permohonan Borang D (Pindah Hak Milik)
3.
Permohonan Borang E (Pelupusan Perakuan)
4.
Dokumen Pewaris
Permohonan Pindaan Butiran Perakuan Pendaftaran
Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)
2.
Pinda Nama Klinik
3.
Pinda Alamat Klinik
4.
Pinda Jenis Usaha Niaga
5.
Penambahan Perkhidmatan Estetik
6.
Penambahan Perkhidmatan X-RAY
7.
Pengubahsuaian Dalaman Klinik
8.
Ubah Waktu Operasi
9.
Permohonan Salinan Pendua
10.
Tarik Balik Permohonan Pendaftaran
11.
Pinda Jenis Klinik
12.
Pinda Alamat Usaha Niaga

2. Klinik Pergigian Swasta

Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Permohonan Borang A
2.
Permohonan Borang D (Pindah Hak Milik)
i. Penerima Pindahan Tuan Punya Tunggal
ii. Penerima Pindahan Pertubuhan Perbadanan
3.
Permohonan Borang E
4.
Dokumen Pewaris
Permohonan Pindaan Butiran Perakuan Pendaftaran
Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)
2.
Pinda Nama Klinik
3.
Pinda Alamat Klinik
4.
Pinda Jenis Usaha Niaga
5.
Penambahan Perkhidmatan X-RAY
6.
Pengubahsuaian Dalaman Klinik
7.
Ubah Waktu Operasi
8.
Permohonan Salinan Pendua
9.
Tarik Balik Permohonan Pendaftaran