KLINIK SWASTA

Senarai Semak Permohonan Klinik Swasta

A. KLINIK PERUBATAN SWASTA
1.
Permohonan Pendaftaran Klinik Baru
(a) Pautan ke Sistem MedPCs

(b) Senarai Semak Permohonan Pendaftaran Klinik Perubatan Swasta

(c) Surat Aku Janji Makluman Ukuran Lebar Tangga & Bukaan Lega Pintu ke Tangga

(d) Manual Penyediaan Laporan Bukti Bergambar Pasca Pengubahsuaian

(e) Surat Aku Janji Pematuhan Pengubahsuaian Klinik Swasta Baru
2.
Permohonan Borang D (Pindah Hak Milik)
3.
Permohonan Borang E (Pelupusan Perakuan)
4.
Senarai Semak Dokumen Pewaris
5.
Permohonan Pindaan Butiran Perakuan Pendaftaran
(a) Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)

(b) Pinda Nama Klinik

(c) Pinda Alamat Klinik

(d) Pinda Jenis Usaha Niaga

(e) Penambahan Perkhidmatan Estetik

(f) Penambahan Perkhidmatan X-RAY

(g) Pengubahsuaian Dalaman Klinik

(h) Ubah Waktu Operasi

(i) Permohonan Salinan Pendua

(j) Tarik Balik Permohonan Pendaftaran

(k) Pinda Jenis Klinik

(l) Pinda Alamat Usaha Niaga
B. KLINIK PERGIGIAN SWASTA
1.
Permohonan Pendaftaran Klinik Baru
(a) Pautan ke Sistem MedPCs

(b) Senarai Semak Permohonan Pendaftaran Klinik Pergigian Swasta

(c) Surat Aku Janji Makluman Ukuran Lebar Tangga & Bukaan Lega Pintu ke Tangga

(d) Manual Penyediaan Laporan Bukti Bergambar Pasca Pengubahsuaian

(e) Surat Aku Janji Pematuhan Pengubahsuaian Klinik Swasta Baru
2.
Permohonan Borang D (Pindah Hak Milik)
(a) Penerima Pindahan Tuan Punya Tunggal
(b) Penerima Pindahan Pertubuhan Perbadanan
3.
Permohonan Borang E (Pelupusan)
4.
Senarai Semak Dokumen Pewaris
5.
Permohonan Pindaan Butiran Perakuan Pendaftaran
(a) Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)

(b) Pinda Nama Klinik

(c) Pinda Alamat Klinik

(d) Pinda Jenis Usaha Niaga

(e) Penambahan Perkhidmatan X-RAY

(f) Pengubahsuaian Dalaman Klinik

(g) Ubah Waktu Operasi

(h) Permohonan Salinan Pendua

(i) Tarik Balik Permohonan Pendaftaran
wpChatIcon