Objektif CKAPS

Untuk memantau, mengawal dan mengawalselia kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta dengan menguatkuasakan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586] dan akta-akta yang berkaitab dengan kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.

wpChatIcon