Hubungi Kami

   Pengarah 
   Bahagian Amalan Perubatan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
   Aras 2 – 3 & 7, Blok E1, Kompleks E
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
   62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
   Malaysia
   Tel : 03-8883 1039
   Faks : 03-8883 1040
   URL : http://hq.moh.gov.my/medicalprac

   Bahagian Amalan Perubatan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
   Aras 3, Blok E1, Kompleks E
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
   62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
   Malaysia   Tel : 03-8883 1307 
   Faks : 03-8883 0902
   URL : http://hq.moh.gov.my/medicalprac
   E-Mel : ckaps@moh.gov.my
   Aduan : ckaps.aduan@moh.gov.my

   Bahagian Amalan Perubatan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
   Aras 4, Blok E1, Kompleks E
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
   62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
   Malaysia
   Tel : 03-8883 1484
   Faks : 03-8883 1225
   URL : http://hq.moh.gov.my/medicalprac
   Emel : medicolegalkkm@moh.gov.my

   Bahagian Amalan Perubatan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
   Aras 3, Blok E1, Kompleks E
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
   62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
   Malaysia
   Tel : 03-8883 1364
   Faks : 03-8883 1328
   URL : http://hq.moh.gov.my/medicalprac

   Bahagian Amalan Perubatan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
   Aras 2, Blok E1, Kompleks E
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
   62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
   Malaysia
   Tel : 03-8883 1380
   Faks : 03-8883 1490
   URL : https://hq.moh.gov.my/medicalprac/CPPPP/Portal/main.html#

   Bahagian Amalan Perubatan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
   Aras 2, Blok E1, Kompleks E
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
   62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
   Malaysia
   Tel : 03-8883 1396
   Faks : 03-8883 1432
   URL : https://moc.moh.gov.my/en/