Arahan Ketua Pengarah Kesihatan

Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Arahan KPK Bil. 1/2010
Pelaksanaan Melaporkan Kejadian Tidak Dapat Diramalkan Atau Tidak Dijangka Dan Kematian Boleh Nilai Mengikut Peruntukan Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586]
2.
Arahan KPK Bil. 1/2012
Melaporkan Kes Ibu Hamil Berisiko Kepada Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia
3.
Arahan KPK Bil. 1/2014
Garis Panduan Untuk Menubuhkan Dan/Atau Menyediakan Kemudahan Dan Perkhidmatan Renal Transplan Di Hospital Swasta
4.
Arahan KPK Bil. 2/2014
Penetapan Nisbah Pakar Nefrologi Kepada Pesakit
5.
Arahan KPK Bil. 1/2016
Rawatan Terapi Sel
6.
Arahan KPK Bil. 2/2016
Garis Panduan Untuk Menubuhkan dan/atau Menyediakan Kemudahan dan Perkhidmatan Water Immersion dan/atau Water Birth di Hospital Swasta
7.
Arahan KPK Bil. 1/2018
Garis Panduan Untuk Menubuhkan dan/atau Menyediakan Kemudahan dan Perkhidmatan Fototerapi di Rumah Oleh Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta