Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta

1. Klinik
Bolehkah saya dapatkan senarai semak bagi permohonan berkaitan klinik perubatan/pergigian swasta?
2. Hospital
Bolehkah saya dapatkan senarai semak bagi permohonan berkaitan hospital swasta?
3. Pra-penubuhan
Bolehkah saya dapatkan garis panduan bagi permohonan pra-penubuhan hospital/pusat hemodialisis swasta?
4. Aduan
Bagaimana saya boleh membuat aduan berkaitan kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta (KPJKS)?
5. Penerimaan CoR/Kelulusan/Lesen
Setelah Permohonan saya dibentangkan kepada Jawatankuasa Penilaian dan diperakui, bilakah saya boleh mendapat Perakuan Pendaftaran (Borang B/C/F/G), Perakuan Kelulusan (Borang 2/6/10) atau Lesen (Borang 4/7)?

Mengambil kira jumlah permohonan yang tinggi (kurang lebih 200-300 permohonan setiap bulan dengan tahap pematuhan yang pelbagai), jumlah staf yang agak terhad; proses pencetakan dengan minimum kesilapan mengambil masa : 

 

 • Bagi Borang B/C/4; kira-kira 2 atau 3 minggu setelah bayaran fi pengeluaran dan maklum balas yang lengkap dan mematuhi dikemukakan.
 • Bagi Borang F/G/2/6/7/10; boleh emelkan kepada ckaps@moh.gov.my untuk semakan status.
6. Skop Akta 586
Apakah skop kawalan dan kawalseliaan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586]?

Sehingga kini, Akta 586 mengawal dan mengawalselia (1) kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta (KPJKS), (2) kemudahan dan perkhidmatan lain yang berhubungan dengan kesihatan dan (3) perkara-perkara yang berhubungan dengannya sepertimana yang dinyatakan antaranya pada seksyen 3, 4 dan 82, Akta 586 :

 

(a) KPJKS yang ditetapkan pada Seksyen 3, Akta 586 :

-(i) Hospital swasta;

-(ii) Hospital psikiatri swasta;

-(iii) Pusat jagaan ambulatori swasta;

-(iv) Rumah jagaan kejururawatan swasta;

-(v) Rumah kejururawatan psikiatri swasta;

-(vi) Rumah bersalin swasta;

-(vii) Bank darah swasta (termasuk cord blood bank);

-(viii) Pusat hemodialisis swasta;

-(ix) Hospis swasta;

-(x) Pusat kesihatan mental masyarakat swasta; dan

-(xi) Premis jagaan kesihatan swasta gabungan.

 

(b) KPJKS yang ditetapkan pada Seksyen 4, Akta 586:

-(i) Klinik perubatan swasta; dan

-(ii) Klinik pergigian swasta.

 

(c) Kemudahan dan perkhidmatan lain yang berhubungan dengan kesihatab yang ditetapkan pada Seksyen 82, Akta 586 :

-(i) Organisasi Jagaan Yang Diuruskan (Managed Care Organization)

 

Tafsiran sesuatu premis yang disifatkan sebagai KPJKS di bawah kawalan dan kawalseliaan Akta 586 adalah sepertimana yang dinyatakan Akta 586 dan Peraturan-Peraturannya. Sebahagian besar tafsiran jenis KPJKS di bawah Akta 586 ditetapkan pada Seksyen 2, Akta 586.

7. Spa
Adakah spa kecantikan atau sebagainya dikawal dan dikawalselia di bawah Akta 586?
 • Secara amnya, spa kecantikan dan sebagainya adalah diluar kawalan dan kawalseliaan Akta 586.
 • Walau bagaimanapun, sekiranya sesebuah spa kecantikan dan sebagainya didapati menyediakan perkhidmatan yang menjadikan ianya disifatkan sebagai salah satu atau lebih KPJKS yang dikawal dan kawalselia di bawah Akta 586 tanpa pendaftaran dan/atau lesen yang sah laku di bawah Akta 586; sesebuah spa kecantikan dan sebagainya tersebut boleh dikenakan tindakan perundangan selaras dengan ketetapan Akta 586 dan Peraturan-Peraturannya.
8. Senarai KPJKS yang menyediakan perkhidmatan ujian pengesanan COVID-19
Bagaimanakah saya boleh dapatkan senarai KPJKS yang boleh menyediakan perkhidmatan ujian pengesanan COVID-19?
9. PPV
Bagaimanakah untuk sesebuah KPJKS boleh memohon untuk menjadi Pusat Pemberian Vaksin (PPV) di bawah ProtectHealth Corporation?

Sila mohon melalui ProtectHealth Corporation (rujuk pautan https://protecthealth.com.my/)

10. Bayaran fi pemprosesan/pengeluaran
Apakah cara bayaran fi pemprosesan dan fi pengeluaran yang diterima bagi permohonan-permohonan di bawah Akta 586?

Bayaran boleh dibuat atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia dengan cara:

-(i) Kiriman wang (money order); dan

-(ii) Draf bank (bank draft).

 

Kaedah bayaran yang tidak diterima:

-(i) Tunai (cash); dan

-(ii) Cek persendirian.

 

Bagi bayaran kompaun, bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia.

11. Pembaharuan Lesen
12. Perkhidmatan di KPJKS
Adakah perkhidmatan stress test boleh disediakan di klinik swasta?

Secara amnya, perkhidmatan stress test boleh disediakan di Klinik Perubatan Swasta Pakar Internal Medicine atau Kardiologi sahaja, namun skop prosedur stress test tersebut adalah terhad kepada screening test sahaja (contohnya saringan kesihatan). Kriteria lain yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

Kriteria yang perlu dipatuhi:

A. Personel:

 1. OYB perlu mempunyai sijil National Specialist Register (NSR) Internal Medicine atau Kardiologi; dan
 2. Kakitangan yang membantu mengendalikan prosedur screening treadmill stress test hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya seorang paramedik (Jururawat atau Medical Assistant) yang-

(a)    berdaftar dengan badan profesyen masing-masing;

(b)    mempunyai Annual Practicing Certificate (APC) yang sah laku; dan

(c)     mempunyai sekurang-kurangnya kelayakan sijil Basic Life Support (BLS) yang sah laku.; dan

B. Kemudahan & Peralatan:

 1. Bilik rawatan dedicated untuk prosedur screening treadmill stress test dan setaraf dengannya (eg: Echocardiography); dan
 2. Troli kecemasan yang dilengkapi dengan peralatan dan ubat-ubatan yang bersesuaian termasuklah mesin defibrillator atau automated external defibrillator (AED), cardiac monitor dan bekalan oksigen yang mencukupi.; dan

C. Menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) pemindahan dan rujukan pesakit sekiranya berlaku kecemasan.

Adakah perkhidmatan Enhanced External Counterpulsation (EECP) boleh disediakan di klinik swasta?

Tidak.

Perkhidmatan EECP hanya boleh –

 • dijalankan di kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta yang berlesen bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586], sekurang-kurangnya sebagai pusat jagaan ambulatori swasta [Ambulatory Care Centre (ACC)]. Ini kerana prosedur tersebut memerlukan sekurang-kurangnya post-procedure observation; dan
 • dikendalikan oleh personel yang mempunyai kelayakan sebagai Pakar Kardiologi atau Pakar Perubatan Dalaman (Internal Medicine Physician), bagi tujuan pengendalian possible complications susulan daripada prosedur tersebut.
Adakah “wellness centre” boleh menyediakan perkhidmatan EECP?

Tidak.

 • Pada masa ini, skop perkhidmatan penjagaan kesihatan di bawah bidang kuasa Akta 586 adalah terhad kepada perubatan allopathic (evidence-based medicine).
 • Perkhidmatan EECP hanya boleh ditawarkan dalam kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta (KPJKS) yang berlesen bawah Akta 586, sekurang-kurangnya sebagai pusat jagaan ambulatori swasta (ACC).
 • Pada masa ini, wellness centre tidak dikawal oleh Akta 586. Walau bagaimanapun, wellness centre tersebut mesti memastikan bahawa mereka tidak menawarkan atau menyediakan apa-apa jenis perkhidmatan penjagaan kesihatan allopathic, melainkan dilesenkan atau didaftarkan bawah Akta 586 dengan sewajarnya.
wpChatIcon