Prosedur Permohonan Berkaitan KPJKS

1. Perakuan Kelulusan & Lesen Bagi Hospital Swasta

2. Perakuan Kelulusan & Lesen Bagi Pusat Jagaan Ambulatori

3. Perakuan Kelulusan & Lesen Bagi Rumah Jagaan Kejururawatan Swasta

4. Perakuan Kelulusan & Lesen Bagi Rumah Bersalin Swasta

5. Perakuan Kelulusan & Lesen Bagi Bank Darah Swasta

6. Perakuan Kelulusan & Lesen Bagi Pusat Hemodialisis Swasta

7. Perakuan Kelulusan & Lesen Bagi Hospis Swasta

8. Perakuan Kelulusan & Lesen Bagi Hospital Psikiatri, Rumah Jagaan Kejururawatan     Psikiatri dan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat Swasta

9. Prosedur Permohonan Bagi Perkhidmatan Hospis Swasta Tanpa Kemudahan