Saiz Teks: A- A A+

| Pilihan Bahasa : English | Bahasa Melayu   |

 

Dokumen Pendaftaran Pengamal Perubatan Tradisional dan Komplementari 

1. Garis Panduan Pendaftaran Pengamal PT&K Tempatan
2. Garis Panduan Pendaftaran Pengamal PT&K Warga Asing
3. Senarai Kelayakan Pengamal PT&K Di Bawah Akta PT&K 2016
4. 

Borang Permohonan Pendaftaran Pengamal PT&K Tempatan

 

(a) Berdaftar dengan Badan Pengamal Sebelum Permulaan Kuat Kuasa Akta 775 (Sebelum 1 Ogos 2016)

 

(b) Tidak Berdaftar dengan Badan Pengamal sebelum Permulaan Kuat Kuasa Akta (Sebelum 1 Ogos 2016)

5. Permohonan Untuk Perakuan Pengamalan Pengamal Berdaftar
6. Permohonan Untuk Pembaharuan Perakuan Pengamalan Pengamal Berdaftar
7. Permohonan Untuk Pengembalian Perakuan Pengamalan Selepas Penggantungan
8. Permohonan Untuk Kemasukan Semula Nama Dalam Daftar
9. Permohonan Pendaftaran Pengamal PT&K Warga Asing
10. Panduan Permohonan Pengecualian Dokumen Untuk Permohonan Perakuan Pengamalan Sementara
11. Panduan Rayuan Untuk Pendaftaran Sebagai Pengamal PT&K Berdaftar
12.

Permohonan Untuk Memeriksa Atau Membuat Salinan Atau Mengambil Cabutan Butiran Daripada Daftar

13. Soalan Lazim

 

**NOTIS 
  • Sila pastikan semua dokumen permohonan adalah lengkap. Fi hendaklah dibuat atas nama PENGARAH BAHAGIAN PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI (sila pastikan tiada kesalahan ejaan, tidak memakai simbol ‘&’ atau apa jua singkatan). Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.
  • Dimaklumkan bahawa  terdapat pindaaan pada Borang Akuan Pengalaman Mengamal Perubatan Tradisional dan Komplementari. Oleh itu, bagi mana-mana pengamal yang ingin berdaftar berdasarkan pengalaman mengamal, sila guna borang akuan yang baharu. Borang yang telah dikemaskini tersebut boleh didapati Klik Di Sini