RUMAH JAGAAN KEJURURAWATAN SWASTA

Senarai Semak Permohonan KPJKS (Rumah Jagaan Kejururawatan Swasta)

Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan)
2.
Permohonan Borang 1 (Perkongsian)
3.
Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal)
4.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan)
5.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian)
6.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal)
7.
Permohonan Borang 3 Renewal (Pertubuhan Perbadanan)
8.
Permohonan Borang 3 Renewal (Perkongsian)
9.
Permohonan Borang 3 Renewal (Tuan Punya Tunggal)
10.
Permohonan Borang 3 Renewal - Lampiran A
11.
Permohonan Borang 3 Renewal - Lampiran B
12.
Permohonan Borang 3 Renewal - Lampiran C
13.
Permohonan Borang 5 (Pertubuhan Perbadanan)
14.
Permohonan Borang 5 (Perkongsian)
15.
Permohonan Borang 5 (Tuan Punya Tunggal)
16.
Permohonan Borang 8
17.
Permohonan Borang 9
Permohonan Pindaan Perakuan Kelulusan dan Lesen
Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 2/10
2.
Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 6
3.
Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)
4.
Pinda Lesen Gugur Terma dan Syarat
5.
Pinda Kapasiti/Perkhidmatan
6.
Pinda Alamat Premis
7.
Pinda Alamat Usaha Niaga
8.
Pinda Nama Pemegang Perakuan Kelulusan/Lesen
9.
Pinda Nama Premis
wpChatIcon