HOSPIS SWASTA

Senarai Semak Permohonan KPJKS (Hospis Swasta)

Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan)
2.
Permohonan Borang 1 (Perkongsian)
3.
Permohonan Borang 1 (Pertubuhan)
4.
Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal)
6.
Permohonan Borang 1 With Services Only (Pertubuhan Perbadanan)
7.
Permohonan Borang 1 With Services Only (Perkongsian)
8.
Permohonan Borang 1 With Services Only (Pertubuhan)
9.
Permohonan Borang 1 With Services Only (Tuan Punya Tunggal)
10.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan)
11.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian)
12.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan)
13.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal)
14.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru With Services Only (Pertubuhan Perbadanan)
15.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru With Services Only (Perkongsian)
16.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru With Services Only (Pertubuhan)
17.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru With Services Only (Tuan Punya Tunggal)
18.
Permohonan Borang 3 Renewal (Pertubuhan Perbadanan)
19.
Permohonan Borang 3 Renewal (Perkongsian)
20.
Permohonan Borang 3 Renewal (Pertubuhan)
21.
Permohonan Borang 3 Renewal (Tuan Punya Tunggal)
22.
Permohonan Borang 3 Renewal With Services Only (Pertubuhan Perbadanan)
23.
Permohonan Borang 3 Renewal With Services Only (Perkongsian)
24.
Permohonan Borang 3 Renewal With Services Only (Pertubuhan)
25.
Permohonan Borang 3 Renewal With Services Only (Tuan Punya Tunggal)
26.
Permohonan Borang 3 Renewal - Lampiran A
27.
Permohonan Borang 3 Renewal - Lampiran B
28.
Permohonan Borang 3 Renewal - Lampiran C
29.
Permohonan Borang 5 (Pertubuhan Perbadanan)
30.
Permohonan Borang 5 (Perkongsian)
31.
Permohonan Borang 5 (Pertubuhan)
32.
Permohonan Borang 5 (Tuan Punya Tunggal)
33.
Permohonan Borang 8
34.
Permohonan Borang 8 With Services Only
35.
Permohonan Borang 9
36.
Permohonan Borang 9 With Services Only
Permohonan Pindaan Perakuan dan Lesen
Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 2/10
2.
Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 6
3.
Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)
4.
Pinda Lesen Gugur Terma dan Syarat
5.
Pinda Kapasiti / Perkhidmatan
6.
Pinda Alamat Premis
7.
Pinda Alamat Usaha Niaga
8.
Pinda Nama Pemegang Perakuan Kelulusan / Lesen
9.
Pinda Nama Premis
Permohonan Pindaan Perakuan dan Lesen With Services Only
Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 2/10
2.
Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)
3.
Pinda Lesen Gugur Terma dan Syarat
4.
Pinda Perkhidmatan
5.
Pinda Alamat Premis
6.
Pinda Alamat Usaha Niaga
7.
Pinda Nama Pemegang Perakuan Kelulusan / Lesen
8.
Pinda Nama Premis
wpChatIcon